De mazelen-hype brengt nieuw licht op de voorlichting aan de burgers. De ziekte is niet zo schadelijk als wordt beweerd, mits het lichaam in goede conditie is!

Uit: Medisch dossier
Ontwikkelingsmedewerkers weten iets dat onze gezondheidsautoriteiten in het Westen ons niet vertellen: Vitamine A beschermt tegen de ernstigste gevolgen van mazelen.
Om die reden wordt deze vitamine in ontwikkelingslanden als supplement aan ondervoede kinderen gegeven.
Vitamine A is nodig voor de natuurlijke afweer van het lichaam tegen infecties, waaronder mazelen. Behalve supplementen zit ze ook in veel voedingsmiddelen die in ontwikkelingslanden minder beschikbaar zijn, maar die een Westers kind ook te weinig krijgt als het onvoldoende groente, fruit en vlees eet.
Hoewel vitamine A-tekort wel als een probleem in de derde wereld wordt gezien -met nachtblindheid als een van de eerste symptomen- is aangetoond door de Amerikaan Alfred Sommer, epidemoloog aan de Johns Hopkins School of Public Health in Baltimore (VS), dat het probleem ook dicht bij huis bestaat. Uit zijn werk blijkt dat zelfs een licht tekort zonder duidelijke symptomen de lichaamseigen afweer kan aantasten. Zonder deze natuurlijke afweer kan mazelen een ernstige ziekte worden, met complicaties als oorinfecties, ademhalingsproblemen, koortsstuipen en hersenvliesontsteking – en zelfs overlijden.
Een goede onderzoeksvraag zou dus zijn: hoeveel Westerse kinderen hebben een vitamine A-tekort en zijn zij daarmee vatbaarder voor de ernstige complicaties van mazelen?